All Center Group Finanse logo

Finansowanie nowych i używanych maszyn rolniczych

 1. brak wymogu wkładu własnego, finansowanie 100% wartości brutto sprzętu
 2. maksymalny okres kredytu nawet do 120 miesięcy
 3. możliwość finansowania sprzętu w wieku nawet do 10 lat,
 4. bez konieczność przedstawiania zaświadczeń z ZUS, KRUS, UG
 5. możliwość leasingowania także, dla rolników nie będących przedsiębiorcami
 6. indywidualnie dopasowany harmonogram spłat, uwzględniający sezonowość produkcji rolnej – raty miesięczne, kwartalne, półroczne, roczne lub sezonowe
 7. w przypadku kredytów z dotacją brak obowiązku cesji z dotacji oraz konieczność wpłaty VAT-u w pierwszych 3 miesiącach
 8. możliwość spłaty kredytu w każdym momencie trwania umowy
 9. indywidualnie dopasowane pakiety ubezpieczeniowe
 10. możliwość wliczenia ubezpieczenia w raty kredytowe
Wymagane dokumenty dla działalności rolniczej:
 1. dowód osobisty
 2. wpis do EDG (NIP, REGON)
 3. nakaz płatniczy i ostatni dowód opłaty podatku lub zaświadczenie z Urzędu Gminy zawierające informację o wysokości podatku i wielkości gospodarstwa w ha fizycznych
 4. polisa ubezpieczenia mienia (budynków)
 5. potwierdzony przez ARiMR wniosek o dopłaty bezpośrednie (ostatni)
 6. decyzja o przyznaniu dopłat obszarowych z ARiMR (ostatnia)
 7. oświadczenie o niezaleganiu z opłatą podatku i składek KRUS na wniosku kredytowym
Jeśli występują to:
 1. umowy dzierżawy
 2. decyzja o przyznaniu dotacji z ARiMR (ostatnia)
 3. dokumenty potwierdzające osiąganie dochodów np. kontrakty na dostawy, faktury za okresowe dostawy

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress